Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği

Lübliyana Büyükelçiliği 14.05.2014
Geçici ithalat rejimi kapsamında turistik kolaylıklardan istifade ile gümrük
vergilerinden tam muafiyet uygulanmak suretiyle Türkiye'ye girişi yapılan özel
kullanıma mahsus kara taşıtlarına uygulanacak işlemler, aşağıda linki kayıtlı
22.04.2011 tarih ve 27913 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 seri numaralı
Geçici İthalat Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Tebliği çerçevesinde
yürütülmektedir.

Yaklaşan yaz ayları ve izin dönemi nedeniyle, yabancı plakalı araçlarla yurdumuza gelecek vatandaşlarımızın, sorun yaşamamalarını teminen sözkonusu Tebliğ'de kayıtlı hususlar çerçevesinde hareket etmeleri uygun olacaktır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/04/20110422-15.htmPazartesi - Cuma

08:00 - 12.30 / 14.00 - 17.00

Pazartesi-Cuma 08:00-12:30 14:00-17:00 (Konsolosluk Şubesi: Pazartesi-Cuma 09:00-12.00)
1.1.2020 2.1.2020 Yeni Yıl
13.4.2020 Paskalya
27.4.2020 İşgale Karşı Ayaklanma Günü
1.5.2020 İşçi Bayramı
24.5.2020 Ramazan Bayramı Birinci Gün
25.6.2020 Kuruluş Günü
31.7.2020 Kurban Bayramı
29.10.2020 Cumhuriyet Bayramı
25.12.2020 Noel
26.12.2020 Bağımsızlık Günü