Türkiye Cumhuriyeti

Lübliyana Büyükelçiliği

Büyükelçinin Mesajı

Slovenya’nın bağımsızlığını kazanmasının ardından başkent Lübliyana’da  1993 yılında Büyükelçiliğimiz açılmıştır.  

Slovenya ile ikili ilişkilerimiz karşılıklı saygı, anlayış ve dostluğa dayanmaktadır. AB ve NATO üyelikleri ve bölgesinde sahip olduğu güçlü konumuyla Slovenya, ülkemizin Orta Avrupa ve Balkanlar’a yönelik siyasetinde önemli bir yere sahiptir. İki ülke arasındaki coğrafi yakınlık, her alanda mükemmel düzeyde bulunan ikili ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi için önemli fırsatlar sunmaktadır.  

Sayın Cumhurbaşkanımız ve Slovenya Cumhurbaşkanın Başbakanlıkları döneminde 2011 yılında imzalanan belgeyle siyasi ilişkilerimiz “stratejik ortaklık” seviyesine yükseltilmiştir. Buna ilaveten, başta ekonomi, ticaret, ulaştırma, kültür ve turizm alanlarında yakalanan ivme, Slovenya ile ülkemiz arasındaki işbirliği sürecinde önemli rol oynamakta, ilişkilerimizin içeriğinin zenginleşmesine yol açmaktadır. Umuma mahsus pasaport hamili Slovenya vatandaşlarına 25 Ağustos 2010 tarihi itibariyle ülkemize yapacakları turistik veya ticari amaçlı seyahatlerinde vize muafiyeti sağlanmıştır. 

Slovenya, siyasi düzeydeki öneminin yanı sıra sahip olduğu coğrafi konum nedeniyle Avrupa’nın diğer ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımızın ülkemize gerçekleştirdikleri karayolu seyahatleri açısından da önem arzetmektedir. Önemli bir kavşak niteliğine sahip Slovenya’daki karayolu altyapısını kullanan vatandaşlarımızın Slovenya sınırları içerisinde sorunsuz seyahat etmeleri Büyükelçiliğimizin öncelikleri arasında yer almaktadır. Bu itibarla, Slovenya’da 1 Temmuz 2008 tarihinden itibaren binek araçlar ve motosikletlere otoyol pulu (vinyet) alarak seyahat etme zorunluluğu getirdiğini ve otoyol pulu olmadan yapılan seyahatlerin cezai yaptırımlara tabi olduğunu dikkatlerinize getirmek isteriz. 

Türk ve Sloven halkları arasındaki dostluk ve karşılıklı anlayış birliğinin bu ülkede yaşayan, bu ülkeyle iş ilişkisi içinde olan ve dolayısıyla iki ülke arasında köprü vazifesi gören vatandaşlarımızın katkılarıyla en üst düzeye çıkacağına olan inancımız tamdır. Lübliyana Büyükelçiliği mensupları olarak bizler, sizlere destek olmak ve iki ülke ilişkilerini daha da ileriye götürmek üzere buradayız.  

Bu vesileyle Büyükelçiliğimiz personeli ve kendi adıma en iyi dileklerimizi sunarım.

Esen Altuğ

Büyükelçi